Skip to the content


Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Løvborg Biler (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger. Løvborg Biler er defineret som: www.loevborg-biler.dk

1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:
Løvborg Biler
Håndværkervej 2
8600 Silkeborg
jl@loevborg-biler.dk
CVR-nummer: 31791588

2 Brug af personoplysninger

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Websitet: 
Personoplysninger anvendes til at kontakte dig med henblik på prøvekørsel af en bil, planlægning og udførelse af evt. eksternt værkstedsbesøg samt andre services, som vi aftaler. Hvis du i forbindelse med anmodningen også afgiver dit samtykke hertil, behandles dine personoplysninger til markedsføring, som beskrevet nedenfor og dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet her.

Vi anvender almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køretøjsoplysninger, præferencer. Data afgivet i.f.m. salgsslutseddel, prøvekørsel, køretøjsoplysninger etc. opbevares hos  Schibsted Denmark ApS ("Bilinfo") servere. Læs nærmere her.

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette og optimere vores individuelle kommunikation med dig på baggrund af dine afgivne oplysninger. Dine personoplysninger sammenkøres med cookie-data som beskrevet nærmere i vores cookiepolitik.

Hvilke oplysninger anvender vi: almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cookie-data, online brugeradfærd, køretøjsoplysninger, præferencer.
Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på vores hjemmeside og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookiepolitik.

Hjemmesidestatistik: personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores hjemmeside og tilknyttede ydelser.

Kundekartoteker: For at have en effektiv sagshåndtering og kunne yde en god kundeservice oprettes du som kunde i vores sagsbehandlingssystemer. Dette giver os overblik over din historik hos os, og gør os bedre i stand til at betjene dig.

Disse informationer slettes senest 5 år fra afslutningen af det regnskabsår hvor seneste kundetransaktion er foretaget.

Kameraovervågning: For at forebygge indbrud, tyveri og hærværk kameraovervåges butikker, værksteder og udendørsarealer. Overvågede områder er markeret med skiltning. Slettes 30 dage efter optagelse.

- Overtrædelser af lovgivningen: I tilfælde hvor der pålægges bøder eller begås strafferetlige forseelser for hastighedsoverskridelse eller lignende i forbindelse med en prøvetur eller brug af låne-/lejebil, modtages og videreformidles relevante personoplysninger over for myndighederne.

Her anvender vi: Følsomme personoplysninger om formodede strafbare forhold, samt almindelige personoplysninger, som fx navn, adresse, e-mail, telefonnummer, køreseddel, låne-/lejekontrakt. Slettes: 3 år efter modtagelse fra myndighed.

3 Kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, vil denne kilde/disse kilder være:

a) Bilimportører hvor formålet er statistik og/eller, markedsføring
b) Offentlige registre: Motorregisteret, CPR-registret, CVR-registret hvor formålet er entydig identifikation samt opfyldelse af kontrakt.
c) Leasing og finansieringsselskaber hvor formålet er at vi kan etablere kredit faciliteter i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.
d) Kreditvurderingsbureau hvor formålet er at vi kan foretage kreditvurdering af dig i forbindelse med indgåelse af en kontrakt.

4 Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

a) Samarbejdspartnere som finansieringsselskaber, forsikringsselskaber og serviceudbydere (fx vejhjælp, dækopbevaring og lignende). 
b) Øvrige leverandører og samarbejdspartnere, som assisterer vores virksomhed (fx serviceudbydere, teknisk support, leverandørydelser, finansielle institutioner)
c) Offentlige myndigheder.
d) Sociale medier (fx Facebook, LinkedIn).

5 Pligtmæssig information

De oplysninger vi indsamler til persondatabehandling vil i nogle tilfælde være obligatoriske, det vil sige nødvendige for at kunne kontakte dig, levere ydelsen, foretage kreditvurdering osv. I forbindelse med gennemførelsen af den konkrete persondatabehandling vil vi oplyse dig om hvilke oplysninger der er obligatoriske. Modtager vi ikke de obligatoriske oplysninger kan vi ikke levere den ønskede behandling eller ydelse.

6 Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. 
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). 
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at:

Ved at kontakte den Dataansvarlige på ovenstående kontaktoplysninger, eller ved at skrive til jl@loevborg-biler.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Denne privatlivspolitik er opdateret den 1. februar 2024.

 

Se video

Mads "Blærerøv" Christensen besøger Løvborg Biler